Holding space

Hoe samenwerken met mensen met een beperking soepel kan verlopen.