top of page
Lokale bedrijfsmanager

ALL INCLUSIVE

Maakt​ talent zichtbaar en inzetbaar

Zelf ervaren dat je de samenleving wat te bieden hebt, geeft zelfvertrouwen en ruimte aan jouw talent.

TALENT ONTDEKKEN

All inclusive biedt trajecten aan voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van hun plek in de samenleving.De deelnemer als regiehouder van zijn eigen proces,ontdekt in eigen tempo wat zijn talent is en hoe en waar hij dat in kan zetten binnen de samenleving. De deelnemer hoeft niets nieuws te leren, want het talent heeft hij al. Op creatieve en toegankelijke wijze verbind All inclusive mensen om betrokken deel te nemen aan de samenleving.

In het begin vinden sommige deelnemers het best spannend om hun talent te ontdekken en te onderkennen.
All inclusive heeft ervaren dat mee kunnen doen aan de samenleving mensen gelukkiger maakt. Laten we samen de kloof tussen mensen uit de samenleving kleiner maken!

WAT LEVERT HET OP?

De methodiek van All inclusive is gebaseerd op wederkerigheid, eigen regie en geeft iedere deelnemer de juiste plek in de samenleving. Zij levert zowel de participant als de participatieplek profijt op. Door zich van betekenis te voelen haalt de deelnemer meer voldoening uit zijn leven. Immers, hij komt bij iemand terecht die blij is met zijn talent en wat hij komt bijdragen.
Deelnemers voelen dat ze gewaardeerd worden en leren ook andere mensen kennen die hen zouden kunnen steunen. Deelnemers bouwen vanzelf een groter netwerk op. Het gevoel van eenzaamheid en nutteloosheid, het doen van een beroep op professionals en het veroorzaken van overlast zullen afnemen. Professionals kunnen ontdekken welke hulpvraag de deelnemer werkelijk heeft.
 

WAAROM ALL INCLUSIVE?

All inclusive streeft naar een inclusieve samenleving. Dit betekent dat ieder mens de ruimte en de mogelijkheid krijgt om zijn talenten in te zetten binnen de samenleving. Ieder mens wil van betekenis zijn. Door het inzetten van zijn talent, geeft hij zichzelf een belangrijke betekenis binnen de samenleving. Zo bouwt hij wederkerige contacten op.

Soms zitten mensen met bijvoorbeeld een beperking in de rol van cliënt. All inclusive geeft deze groep óók een sociaal gewaardeerde rol. Hoe fijn is het niet om je vrienden en kennissenkring uit te breiden? All inclusive werkt vanuit een veilige setting met deelnemers om een bestendige plek voor hen binnen de samenleving te borgen. De balans van ontvangen en geven is een belangrijk aspect om je leven positief te kunnen ervaren. All inclusive laat mensen hun talenten delen!

Zien en vertalen van behoeftes tussen mensen om zo beter met elkaar in verbinding te komen, en zo synergie te bereiken, als ook overstijgend kijken en op een diepere laag een fundering bouwen om vanuit vertrouwen te kunnen verbinden zijn mijn oplossing voor een inclusieve samenleving. 

bottom of page